Αποζημίωση ασφαλιστικής απευθείας σε προμηθευτή

Ποιος είναι ο λογιστικός χειρισμός κατά την λήψη αποζημίωσης από ασφαλιστική για αποκατάσταση υλικών ζημιών σε όχημα της εταιρείας;

Οι αποζημιώσεις προς αποκατάσταση υλικών ζημιών που λαμβάνει μία επιχείρηση από την ασφαλιστική με την οποία συνεργάζεται, δεν θεωρούνται έσοδο της επιχείρησης, αλλά μειώνουν την απαίτηση που δημιουργείται από την ασφαλιστική και επειδή έχουν ως σκοπό την αποκατάσταση προξενηθείσας ζημιάς, δεν φορολογούνται (Απόφαση Πρωτοδικείου 3980/2004).

 

Επίσης, τα τιμολόγια που λαμβάνει από το συνεργείο, το οποίο ανέλαβε την αποκατάσταση των υλικών ζημιών, δεν θεωρούνται έξοδο αλλά απαίτηση από την ασφαλιστική με την οποία συνεργάζεται η επιχείρηση.

 

Κατά την είσπραξη της αποζημίωσης από την ασφαλιστική δεν προβλέπεται έκδοση τιμολογίου και η συναλλαγή τεκμηριώνεται από το παραστατικό που εκδίδει ο χορηγών το σχετικό ποσό ή η τράπεζα που το καταβάλλει (ΠΟΛ 1003/2015).

 

Λογιστικά, κατά την στιγμή που προξενείται υλική ζημιά σε ασφαλισμένο όχημα της επιχείρησης, δεν απαιτείται να γίνει κάποια λογιστική εγγραφή στα βιβλία της.

 

Καταγραφή λογιστικού γεγονότος στα βιβλία, έχουμε όταν παραληφθούν από την επιχείρηση, τα παραστατικά του συνεργείου, που πραγματοποίησε την επισκευή στο όχημα. Έτσι πιστώνουμε τον προμηθευτή (συνεργείο) και χρεώνουμε την απαίτηση (ασφαλιστική).

 

Κατά την λήψη της αποζημίωσης από την ασφαλιστική, εάν η αποζημίωση καταβληθεί στο όνομα της επιχείρησης τότε θα κλείσει η απαίτηση με την είσπραξη του ποσού της αποζημίωσης από την ασφαλιστική και η υποχρέωση με την πληρωμή του προμηθευτή από την επιχείρηση. Εάν η αποζημίωση καταβληθεί απευθείας στον προμηθευτή, τότε η υποχρέωση και η απαίτηση θα κλείσουν μεταξύ τους και για την λογιστική εγγραφή, η επιχείρηση θα χρειαστεί το αποδεικτικό καταβολής της αποζημίωσης στον προμηθευτή.

© 2019 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon