Προθεσμίες υποβολής Πρακτικών ΔΣ στο ΓΕΜΗ

Υποβολές στο ΓΕΜΗ από ΑΕ  (Ν. 2190/1920, Ν.  4403/2016)

 

Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση : 20 ημέρες πριν τη ΓΣ

 

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής αρχικού μετοχικού κεφαλαίου : 2 μήνες και 20 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης της σύστασης

 

Απόφαση  ΔΣ για ορισμό και για αλλαγή διεύθυνσης γραφείων: μέσα σε 20 ημέρες από την συνεδρίαση του ΔΣ

 

Δημοσίευση Ισολογισμού κατά Ε.Λ.Π. : 20 ημέρες πριν τη ΓΣ

 

Απόφαση ΓΣ για την Έγκριση οικονομικών καταστάσεων με εκλογή ελεγκτών : έως την καταληκτική προθεσμία υποβολής της ΔΦΕ

 

Απόφαση πρακτικού ΓΣ για την εκλογή ΔΣ και πρακτικού ΔΣ για την συγκρότηση αυτού σε σώμα και παροχής εξουσιοδοτήσεων : μέσα σε 20 ημέρες από την συνεδρίαση του ΔΣ

 

Απόφαση αλλαγής σύνθεσης ΔΣ (παραίτηση, αντικατάσταση μέλους) ή/και ανασυγκρότησης αυτού : μέσα σε 1 μήνα

 

Απόφαση Δ.Σ. για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου : 1 μήνα και 20 ημέρες από την ημερομηνία που ορίζει το όργανο που αποφάσισε την καταβολή

 

Απόφαση ΓΣ για την Τροποποίηση καταστατικού : μέσα σε 1 μήνα

© 2019 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon