Τον Σεπτέμβριο 2021, ξεκινά η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στο myDATA.


29.06.2021