Συμμετοχή στην Εκπαιδευτική Δράση του Πανεπιστημίου Πειραιά "Mock Interviews"

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η εταιρεία μας, την 1η Μαρτίου 2017, θα συμμετάσχει στην εκπαιδευτική δράση “MOCK INTERVIEWS”, που υλοποιείται, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, από το Πανεπιστήμιο Πειραιά.

Featured Posts
Archive
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • LinkedIn Social Icon

© 2020 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon