top of page
Λογιστική αντιμετώπιση αμοιβής υποθηκοφύλακα για μεταγραφή ακινήτου με τα ΕΛΠ

Πως αντιμετωπίζεται λογιστικά η αμοιβή του υποθηκοφύλακα για μεταγραφή ακινήτου σύμφωνα με τα ΕΛΠ;

 

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης της κυριότητας ενός ακινήτου ή οικοπέδου, απαιτείται η μεταγραφή της συμβολαιογραφικής πράξης στο υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του τόπου του ακινήτου εντός εύλογου χρονικού διαστήματος. Τα έξοδα για την μεταγραφή ενός συμβολαίου στο υποθηκοφυλακείο υπολογίζονται ως ποσοστό επί της αξίας του ακινήτου. Ο υποθηκοφύλακας εκδίδει απόδειξη παροχής υπηρεσιών στην οποία επιβαρύνει και ΦΠΑ 24%.Τα έξοδα του υποθηκοφυλακείου επιβαρύνουν τον αγοραστή.

 

Σύμφωνα με τα ΕΛΠ και την ΠΟΛ 1073/2015 (περ. 5γ, εδάφιο 8), οι δαπάνες που πραγματοποιούνται από 01.01.2015 για την απόκτηση ενός παγίου οι οποίες συνδέονται άμεσα με αυτό και είναι απαραίτητες για να φθάσει το πάγιο σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, περιλαμβάνονται στο κόστος κτήσης αυτού (π.χ. προκειμένου για ακίνητα ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων, έξοδα συμβολαιογράφου, μεταγραφής, αμοιβή για εκτίμηση ακινήτου και παράσταση δικηγόρου κ.λπ.).

 

Έστω, μία επιχείρηση, η οποία αγοράζει ένα ακίνητο και το μεταγράφει στο υποθηκοφυλακείο της περιοχής που αυτό βρίσκεται. Εκτός από την καταχώρηση του ακινήτου στα πάγια της εταιρείας θα πρέπει, επομένως, να καταχωρηθεί και η αμοιβή του υποθηκοφύλακα, η οποία θα προσαυξήσει την αξία κτήσης του ακινήτου. Αυτό συμβαίνει διότι εάν δεν διενεργηθεί η μεταγραφή το ακίνητο δεν περιέρχεται στην κυριότητα της επιχείρησης, γεγονός που καθιστά την αμοιβή του υποθηκοφύλακα για τη μεταγραφή απαραίτητη δαπάνη για να φτάσει το πάγιο σε κατάσταση που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

bottom of page