top of page

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

Η Ανώτατη Διοίκηση της Analog S.A. θεσπίζει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας, έτσι ώστε να εγγυάται την εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών της και των εμπλεκόμενων ενδιαφερόμενων μερών.

 

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το ακόλουθο:

 

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου

 1. Με Τεχνικό Αντικείμενο

 2. Με Αντικείμενο Προμηθειών και Υπηρεσιών

 3. Λοιπών Δράσεων Με Ίδια Μέσα

 που Υποστηρίζουν την Τοπική Αναπτυξιακή Διαδικασία.

 • Ενημέρωση, Πληροφόρηση, Επιστημονική και Τεχνική Στήριξη των Φορέων, των Επιχειρήσεων και των Πολιτών της Περιοχής Δράσης της.

Η Analog S.A. δεσμεύεται:

 • Να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους ανθρώπινους πόρους, την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό.

 • Να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των πελατών της, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις.

 • Να εφαρμόζει και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015.

 • Να εξυπηρετεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους φορείς της περιοχής και τον τοπικό πληθυσμό.

 

Τα ανωτέρω αναφερόμενα επιτυγχάνονται μέσω:

 • Του καθορισμού στόχων ποιότητας και της παρακολούθησής τους μέσω των ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση.

 • Του καθορισμού και της παροχής των αναγκαίων πόρων, του καθορισμού των υπευθυνοτήτων του προσωπικού, της παροχής κατάλληλης εκπαίδευσης στο προσωπικό και της βελτίωσης των δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεών του.

 • Της παρακολούθησης των διεργασιών της εταιρείας και του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας και η συμβολή της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής.

 • Της εφαρμογής διορθωτικών ενεργειών, που διασφαλίζουν την ικανοποίηση των πελατών.

Η λειτουργία της Analog S.A. υπόκειται στον δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο των φορέων, αλλά και των πολιτών της περιοχής δράσης της και οι αποφάσεις της διέπονται από τις αρχές της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας, ενώ ταυτόχρονα αξιολογούνται από τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας ως προς το επίπεδο οργάνωσης, λειτουργίας και αποτελέσματος.

Η Ανώτατη Διοίκηση της Analog S.A. υποστηρίζει πλήρως την αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

bottom of page