top of page
Γνωστοποιήσεις εκπτώσεων τζίρου μέχρι 31.08.2017 στη ΔΟΥ

 

Με την επιστροφή τους από τις καλοκαιρινές διακοπές, οι λογιστές των εταιρειών θα πρέπει να ετοιμάσουν και να υποβάλλουν στην εκάστοτε αρμόδια ΔOΥ, τις δηλώσεις γνωστοποίησης των ετήσιων εκπτώσεων τζίρου που θα δώσουν στους "καλούς" τους πελάτες για το έτος 2018.

 

Πολλές εταιρείες στα πλαίσια του ισχυρού ανταγωνιστικού περιβάλλοντος αλλά και της παροχής κινήτρων για την προώθηση των πωλήσεων των προϊόντων τους, χορηγούν εκπτώσεις στους πελάτες τους βάσει του κύκλου εργασιών (τζίρου) που πραγματοποιούν οι τελευταίοι. Οι εκπτώσεις τζίρου εμφανίζονται συχνότερα σε χονδρικές πωλήσεις, όπου ο αγοραστής προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων σε τακτά διαστήματα εντός τους έτους.


Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 του Ν. 2859/2000, προκειμένου να εκπέσει ο ΦΠΑ των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδεται σε περιπτώσεις εκπτώσεων λόγω τζίρου, απαιτείται τα παρεχόμενα ποσοστά εκπτώσεων κατά κλιμάκιο τζίρου, να έχουν γνωστοποιηθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του πωλητή ή του παρέχοντος τις υπηρεσίες, τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες πριν από την πραγματοποίησή τους. Για τις ετήσιες εκπτώσεις λόγω τζίρου που θα παρασχεθούν εντός του έτους 2018, η καταληκτική ημερομηνία γνωστοποίησης στη Δ.Ο.Υ. είναι η 31.08.2017.


Με την ΠΟΛ 1212/1996, διευκρινίστηκε ότι η ανωτέρω γνωστοποίηση θα πρέπει να διενεργείται είτε με απλή δήλωση είτε με κατάθεση της οικείας συμφωνίας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε περίπτωση που η έκπτωση αφορά συγκεκριμένο πελάτη με τον οποίο υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο έχει υποβληθεί σε Τριμηνιαία Κατάσταση του Τριμήνου που αφορά, να αναγράφονται αναλυτικά τα ποσοστά έκπτωσης ανά κλιμάκιο τζίρου (Έγγραφο Δ14Α 1151609 ΕΞ 2012), καθώς και να συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις για την έκπτωση του ΦΠΑ.

 

Η δήλωση γνωστοποίησης υποβάλλεται μία φορά και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι αυτή να αντικατασταθεί με την  υποβολή νεώτερης, αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής.

 

Η δήλωση που δεν θα είναι λεπτομερειακή ούτε ονομαστική κατά πελάτη, θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία του υπόχρεου πωλητή, καθώς και το ποσοστό έκπτωσης που χορηγείται κατά κλιμάκιο τζίρου.


Επίσης, στην ίδια εγκύκλιο, διευκρινίζεται ότι η χορηγούμενη έκπτωση δεν θα μπορεί να υπερβεί το δηλωθέν ποσοστό του οικείου κλιμακίου, ενώ το χορηγούμενο ποσοστό μπορεί να διαφοροποιείται (προς τα κάτω) από πελάτη σε πελάτη που βρίσκονται στο ίδιο κλιμάκιο τζίρου.  Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα είναι εκπεστέος ο ΦΠΑ που αναλογεί σε έκπτωση που πραγματοποιείται πέρα του ποσοστού που δηλώθηκε. Για παράδειγμα ένας πωλητής που έχει ορίσει ποσοστό έκπτωσης 10% για τζίρο από 100.000 € έως 200.000€ είναι δυνατόν να χορηγήσει σε ένα πελάτη 10%, σε άλλο 8%, σε άλλο 7% και σε άλλο καθόλου, παρά το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται στο ίδιο κλιμάκιο τζίρου. Αντίθετα, αν η ίδια επιχείρηση πραγματοποιήσει έκπτωση 15%, για το ίδιο κλιμάκιο τζίρου, δεν θα αναγνωριστεί προς έκπτωση, από το φόρο εκροών, ο ΦΠΑ που αναλογεί στο επιπλέον ποσοστό 5% της χορηγηθείσας έκπτωσης.


Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται αποκλειστικά στο ΦΠΑ και όχι στη φορολογία εισοδήματος, η οποία και δεν επηρεάζεται από τις συγκεκριμένες διατάξεις.


Σημειώνεται ότι η διάταξη αυτή αφορά συγκεκριμένα τις εκπτώσεις λόγω τζίρου και δεν καταλαμβάνει σειρά άλλων περιπτώσεων που χορηγούνται εκπτώσεις και οι οποίες αναφέρονται ρητά στη σχετική εγκύκλιο ΠΟΛ 1212/1996.

 

Χριστίνα Ζώτου
Manager
Saas Consulting Ltd

bottom of page