top of page
g.jpg
Κεφαλοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού

 


Βάσει του Ν. 4512/2018 άρθρο 353 παρ.1, προστίθενται στις διατάξεις του Ν.4172/2013 στο άρθρο 71 τα επιπρόσθετα άρθρα 71Α ,71Β και  71Γ.

Με το άρθρο 71Γ δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και της Ε.Π.Ε  να κεφαλαιοποιήσουν το αφορολόγητο αποθεματικό που έχει σχηματιστεί με οποιοδήποτε αναπτυξιακό νόμο εκτός από τον Ν.942/1949 άρθρο 18. , με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους.

Εφόσον η εν λόγω κεφαλαιοποίηση  γίνει  έως και 31/12/2019 ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 10% ενώ για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 20%.

Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται ,εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας, των μετόχων ή εταίρων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν .

Στην περίπτωση κατά την οποία πριν από την πάροδο δέκα  ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγματοποιεί στο χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας ή μείωσης του εταιρικού της κεφαλαίου μετά την αφαίρεση του φόρου που καταβλήθηκε. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας με σκοπό μετατροπής ή συγχώνευσής της με άλλη επιχείρηση για την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας ή άλλης εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή σε περίπτωση εξαγοράς ή απορρόφησης της από ανώνυμη εταιρεία.

Επισημαίνεται ότι οι κεφαλαιοποιήσεις  των αφορολόγητων αποθεματικών που πραγματοποιούνται από 01/01/2021 και μετά θα φορολογούνται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών, δηλαδή θα υποστούν φόρο 29% και φόρο διανομής 15%, εφόσον ισχύουν μέχρι τότε οι συγκεκριμένοι συντελεστές.

Επίσης , στο σημείο που γίνεται αναφορά για την καταβολή ισόποσου ποσού της κεφαλαιοποίησης σε μετρητά, σημειώνεται ότι  το ποσό αυτό θεωρείται νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Ουσιαστικά είναι διπλή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Παράδειγμα κεφαλαιοποίησης με λογιστική παρακολούθηση εγγραφών :

Έστω Αφορολόγητο αποθεματικό αναπτυξιακού νόμου 3299/2004 ύψους 10.000,00 €

Θεωρούμε ότι η κεφαλαιοποίηση θα γίνει στο 2020 με συντελεστή φόρου 20%. Οι εγγραφές που προκύπτουν είναι :

      Α.  41-10-00-000 10.000,00 Χρέωση

            43-08* ( ποσά που προορίζονται για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου)  10.000,00 Πίστωση.

      Β.  43-08*  2.000,00 Χρέωση ( 10.000,00 x 20% = 2.000,00 )

            54-09-99* 2.000,00 Πίστωση               

       Γ.  43-08*  8.000,00 Χρέωση

            40-00-00-0000 8.000,00 Πίστωση

Κατά την ολοκλήρωση της άνω διαδικασίας, θα πρέπει να γίνει εντός της διαχειριστικής χρήσης ισόποση καταβολή μετοχικού κεφαλαίου ύψους 10.000,00 € και καταβολή φόρου συγκέντρωσης  1% ήτοι 100,00 € και 0,01% φόρος υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού.  

Το ποσό που θα καταβληθεί από τους διαχειριστές, εταίρους ή μετόχους της εταιρείας θα θεωρηθεί τεκμήριο στις προσωπικές τους δηλώσεις.

Βαγγέλης Κατσιβαρδάς

Analog group

 

bottom of page