top of page
Προκαταβολές μισθών, δάνεια και χαρτόσημο

 

Οι προκαταβολές μισθού μπορούν αρκετά συχνά να χαρακτηριστούν ως δάνεια από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο. Βάσει ποιων κριτηρίων γίνεται ο χαρακτηρισμός αυτός; Χαρτοσημαίνονται ή όχι τα δάνεια που προκύπτουν από προκαταβολές μισθών;

 

Μία προκαταβολή μισθού που δίνεται από έναν εργοδότη σε εργαζόμενό του, μπορεί πολλές φορές να μην διαφέρει σε τίποτα από την χορήγηση δανείου από μία εταιρεία ή έναν ιδιώτη σε ιδιώτη. Σύμφωνα με τον Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου, οι δανειακές συμβάσεις υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, υπό κάποιες προϋποθέσεις. Οι προκαταβολές μισθού εφόσον συμψηφίζονται εφάπαξ, κατά την εξόφληση των αποδοχών εντός του μήνα δεν συνιστούν δάνειο και δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Εάν όμως εξοφλούνται σταδιακά με μηνιαία παρακράτηση από τις αποδοχές θεωρούνται ως δάνειο κατά την έννοια του άρθρου 806 του Α.Κ. και υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου 3% ή 2%(πλέον εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ' αυτού).


Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών, ήτοι ποσά που υπερβαίνουν το ποσό των τριών μισθών, θεωρείται δάνειο και κατά συνέπεια εμπίπτει στις διατάξεις περί παροχών σε είδος. Στις περιπτώσεις που για αυτό το ποσό δανείου δεν υπάρχει έγγραφη συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου, τότε ολόκληρο το ποσό θεωρείται παροχή σε είδος και φορολογείται στο όνομα του εργαζομένου αφού προστεθεί στα λοιπά εισοδήματά του από μισθούς. Από την άλλη, στις περιπτώσεις που υφίσταται έγγραφη συμφωνία, ως παροχή σε είδος λογίζεται η διαφορά μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλε ο εργαζόμενος εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος.


Όπως διαπιστώνουμε από τα ανωτέρω, για να θεωρηθεί μία προκαταβολή μισθού, δάνειο, για σκοπούς φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να ξεπερνά το ποσό των τριών μισθών. Αντίθετα, για σκοπούς χαρτοσήμου, η προκαταβολή μισθού μπορεί να θεωρηθεί δάνειο από το πρώτο ευρώ, αρκεί να εξοφλείται σταδιακά, και όχι εντός του μήνα που παρασχέθηκε, με μηνιαία παρακράτηση από τις αποδοχές του εργαζόμενου.
Σε κάθε περίπτωση, οι ελεγκτικές αρχές οφείλουν να εξετάζουν τα πραγματικά περιστατικά καθώς και να ελέγχουν τη συνδρομή ή μη των προϋποθέσεων για να χαρακτηριστεί μία συναλλαγή ως δάνειο, βάσει της φύσης της αλλά και των διατάξεων της νομοθεσίας που πολλές φορές αντικρούονται μεταξύ τους.
 

Χριστίνα Ζώτου
Manager
Saas Consulting Ltd

bottom of page