top of page
Αντικείμενο Συμφωνητικών στις Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Είδη αντικειμένων συμφωνητικών που κατατίθενται στις Τριμηνιαίες Καταστάσεις Συμφωνητικών της παρ. 16, άρθρου 8 του Ν. 1882/1990

 

01 Factoring (Ν. 1905/1990)

Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ ενός κατά κύριο επάγγελμα προμηθευτή αγαθών ή υπηρεσιών και ενός πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων, ο οποίος αναλαμβάνει να παρέχει στον προμηθευτή, για το διάστημα που συμφωνείται, έναντι αμοιβής, υπηρεσίες σχετικές με την παρακολούθηση και είσπραξη μιας ή μέρους ή του συνόλου των απαιτήσεων του προμηθευτή, ιδίως από συμβάσεις πώλησης αγαθών, παροχής υπηρεσιών σε τρίτους ή εκτέλεση έργων.

 

Περιεχόμενο της πρακτορείας αποτελεί ιδίως ή εκχώρηση απαιτήσεων στον πράκτορα με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η εξουσιοδότηση για την είσπραξή τους, η χρηματοδότηση του προμηθευτή με προεξόφληση των απαιτήσεων, η λογιστική ή νομική παρακολούθηση των απαιτήσεων, η διαχείρισή τους, η μερική ή ολική κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου του προμηθευτή.

 

 Αντικείμενο της σύμβασης αυτής μπορεί να είναι και απαιτήσεις, έναντι πελατών στο εξωτερικό, από εξαγωγική δραστηριότητα, όπως επίσης και απαιτήσεις οίκων του εξωτερικού έναντι πελατών τους στην Ελλάδα από εισαγωγική δραστηριότητα.

 

Η δραστηριότητα της πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, μπορεί να ασκηθεί μόνο από:

α) τράπεζες, που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και

β) ανώνυμες Εταιρείες, με αποκλειστικό σκοπό την άσκηση της δραστηριότητας αυτής.

02 Leasing (Ν. 1665/1986)

Με τη σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης ο εκμισθωτής υποχρεούται να παραχωρεί έναντι μισθώματος τη χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο μαζί, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση του αντισυμβαλλομένου, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενό του συγχρόνως το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση για ορισμένο χρόνο. Οι συμβαλλόμενοι έχουν την ευχέρεια να ορίσουν ότι το δικαίωμα αγοράς μπορεί να ασκηθεί και πριν από τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης.

 

Αντικείμενο χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορεί να είναι κινητό ή ακίνητο που αγόρασε προηγουμένως ο εκμισθωτής από τον μισθωτή. Εξαιρείται η αγορά ακινήτου από ελεύθερο επαγγελματία.

 

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές μόνο:

(α) οι ανώνυμες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης

(β) τα πιστωτικά ιδρύματα

(γ) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα οποία εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω υποκαταστήματος ή ως θυγατρικές εταιρειών που εδρεύουν στην Ε.Ο.Χ..

Απαιτείται ειδική άδεια λειτουργίας της Τράπεζας της Ελλάδος, που δημοσιεύεται στο οικείο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως για τη σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα ανωνύμων εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

03 Αντιπροσώπευση (ΠΔ 219/1991)

 

Αντιπρόσωπος είναι εκείνος στον οποίο, υπό την ιδιότητά του ως ανεξάρτητου μεσολαβητή, ανατίθεται σε μόνιμη βάση είτε να διαπραγματεύεται για λογαριασμό άλλου προσώπου (αντιπροσωπευόμενος), την πώληση ή την αγορά εμπορευμάτων, είτε να διαπραγματεύεται και να συνάπτει τις πράξεις αυτές επ ονόματι και για λογαριασμό του αντιπροσωπευόμενου.

 

Η νομοθεσία ορίζει τα σχετικά με τις προμήθειες που δικαιούται ο αντιπρόσωπος πέραν αυτών της σύμβασης.

 

04 Δικαιώματα (άρθρο 38, Ν.4172/2013)

 

Συμβάσεις για την παραχώρηση χρήσης ή του δικαιώματος χρήσης,

i) των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί λογοτεχνικού, καλλιτεχνικού ή επιστημονικού έργου, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και αναπαραγωγής βιντεοκασετών, λογισμικού για εμπορική εκμετάλλευση ή προσωπική χρήση,

ii) διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας,

iii) εμπορικών σημάτων,

iv) προνομίων,

ν) σχεδίων ή υποδειγμάτων,

vi) σχεδιαγραμμάτων,

vii) απόρρητων χημικών τύπων ή μεθόδων κατεργασίας ή

και συμβάσεις ανταλλαγής πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, εμπορική ή επιστημονική πείρα.

 

05 Προαγορά προϊόντων

 

06 Προμήθειες πωλήσεων

 

07 Προώθηση προϊόντων

 

08 Συμβάσεις συντήρησης

 

09 Άλλη παροχή υπηρεσιών που δεν προβλέπεται από ειδικές διατάξεις νόμου

bottom of page