top of page
Έξοδα πολυετούς απόσβεσης

Τι αλλάζει στη λογιστική αντιμετώπιση των εξόδων πολυετούς απόσβεσης με την εφαρμογή των ΕΛΠ; Χρειάζεται να γίνουν προσαρμογές στα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που δεν έχουν αποσβεστεί πλήρως μέχρι την εφαρμογή των ΕΛΠ;

Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως είναι εκείνα που γίνονται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά εξυπηρετούν την οικονομική μονάδα για μεγάλη χρονική περίοδο - οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος - και για το λόγο αυτό αποσβένονται τμηματικά. Ενδεικτικά, έξοδα πολυετούς απόσβεσης είναι τα:

  • έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως, στα οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα καταρτίσεως και δημοσιεύσεως του καταστατικού των οικονομικών μονάδων εταιρικής μορφής, τα έξοδα δημόσιας προβολής της ιδρύσεως, της καλύψεως του εταιρικού κεφαλαίου, της εκπονήσεως τεχνικών, εμπορικών και οργανωτικών μελετών, καθώς και τα έξοδα διοικήσεως που πραγματοποιούνται μέχρι την έναρξη της εκμεταλλεύσεως. Στον ίδιο λογαριασμό παρακολουθούνται και τα μεταγενέστερα (δηλαδή μετά την έναρξη της παραγωγικής δράσεως) έξοδα που δημιουργούνται για την επέκταση της δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.

  • έξοδα λοιπών ερευνών, στα οποία περιλαμβάνονται τα έξοδα που γίνονται για έρευνες σε άλλους κλάδους και τομείς δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας.

  • έξοδα αυξήσεως κεφαλαίου και εκδόσεως ομολογιακών δανείων, στα οποία περιλαμβάνονται έξοδα, όπως π.χ. εκείνα που γίνονται για εκτυπώσεις ή ανακοινώσεις, όταν αυξάνεται το κεφάλαιο της οικονομικής μονάδας ή εκδίδεται από αυτή ομολογιακό δάνειο.

  • έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων, στα οποία περιλαμβάνονται όλα τα έξοδα που γίνονται για την απόκτηση των ενσώματων ή ασώματων ακινητοποιήσεων, όπως π.χ. είναι ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, τα μεσιτικά και οι αμοιβές μελετητών ή δικηγόρων, τα οποία, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους οικείους λογαριασμούς των ακινητοποιήσεων, δεν προσαυξάνουν το κόστος κτήσεώς τους.

  • συναλλαγματικές διαφορές από πιστώσεις και δάνεια για κτήσεις πάγιων στοιχείων.

  • τόκοι δανείων μόνο της κατασκευαστικής περιόδου, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κτήσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων.

  • λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως, π.χ. η αναπόσβεστη αξία κτιρίου σε περίπτωση κατεδαφίσεώς του.

 

Σύμφωνα με τα νέα λογιστικά πρότυπα (ΕΛΠ), τα ανωτέρω στοιχεία παύουν να αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία και καταχωρίζονται απευθείας στα έξοδα χρήσης και βαρύνουν την κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσης στην οποία διενεργήθηκαν, στο βαθμό που δεν εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες παγίων (ενσώματων ή άυλων) που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π.. Σε περίπτωση που καταχωρηθούν στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, θα πρέπει να αποσβεστούν 100% μέσα στη χρήση που πραγματοποιήθηκαν. Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που πραγματοποιήθηκαν πριν την εφαρμογή των ΕΛΠ και δεν έχουν αποσβεσθεί πλήρως μέχρι αυτήν, θα συνεχίσουν να αποσβένονται, με συντελεστή 10%, μέχρι να αποσβεστούν ολοσχερώς (παρ. 5, άρθ. 37, Ν. 4308/2014). Τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες παγίων (ενσώματων ή άυλων) που προβλέπονται από τις διατάξεις των Ε.Λ.Π., καταχωρίζονται και αποσβένονται μαζί με το πάγιο που αφορούν.

bottom of page