top of page
Καταστροφή εμπορευμάτων με τα ΕΛΠ

Με ποια διαδικασία μπορεί να ξεκαθαρίσει την αποθήκη της μία επιχείρηση στις περιπτώσεις απαξιωμένων / κατεστραμμένων / κλπ εμπορευμάτων; Τι ορίζουν τα νέα λογιστικά πρότυπα σχετικά με τα παραστατικά που πρέπει να εκδοθούν; Ποιες οι λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται;

 

Κατά την διαπίστωση της απαξίωσης αποθεμάτων (πχ. λόγω μη συμβατότητας με μηχανήματα που κυκλοφορούν στην αγορά λόγω παλαιότητας, κλπ) μία επιχείρηση, μπορεί να προβεί στην καταστροφή και διαγραφή αυτών από την αποθήκη της.

 

Με την νέα φορολογική νομοθεσία (Ν.4172/2013) η εκπεσιμότητα της δαπάνης καθορίζεται από τρία κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:

α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,

β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση,

γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.

Επομένως, προκειμένου να αναγνωριστεί η ζημιά φορολογικά αρχικά θα πρέπει να είναι βέβαιη (βάσει λογιστικών αρχών, να πραγματοποιείται προς το συμφέρον της εταιρείας και να υποστηρίζεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

 

Σύμφωνα με τα νέα λογιστικά πρότυπα, εάν τα αγαθά που διακινούνται δεν έχουν καμία εμπορευματική αξία για κάποιον και η διάθεση αυτών δεν επιφέρει κανένα έσοδο, τότε δεν απαιτείται έκδοση Δελτίου Αποστολής κατά τη μετακίνησή τους με σκοπό την απόρριψή τους. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να αποδεικνύεται η καταστροφή τους προκειμένου να γίνει η εγγραφή του λογιστικού γεγονότος και η αναγνώριση της σχετικής ζημίας. Κατά συνήθη πρακτική, και σύμφωνα με διατάξεις παλαιότερων νομοθεσιών, στις περιπτώσεις καταστροφής αποθεμάτων, είθισται να συντάσσεται Πρακτικό ΔΣ που αποφασίζει την καταστροφή, Πρωτόκολλο καταστροφής (το οποίο πλέον δεν γνωστοποιείται στην ΔΟΥ) και να λαμβάνεται παραστατικό από την εταιρεία από τη χωματερή / εταιρεία ανακύκλωσης ή διαχείρισης αποβλήτων στο οποίο να αναγράφεται η ποσότητα που παραδόθηκε και να επιβεβαιώνεται η καταστροφή αυτών.

 

Στα βιβλία θα καταχωρηθεί η σχετική ζημιά με μείωση των αποθεμάτων. Η εταιρεία θα καταχωρήσει στην χρέωση του λογαριασμού 67.02 “Ζημίες άλλων καταστροφών” με πίστωση του λογαριασμού 20.07 “Ζημίες από καταστροφή εμπορευμάτων” την αξία κτήσης των αποθεμάτων που καταστράφηκαν (η οποία θα αναφέρεται και στο Πρακτικό ΔΣ).

bottom of page