top of page
Αποδείξεις Πληρωμής Εργαζομένων

Σύμφωνα με τον Ν.4254/2014, Άρθρο πρώτο, Κεφαλ. Α, Υποπαρ. ΙΑ 5:

 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ' αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α' 170), όπως ισχύει.

 

Η ανωτέρω διάταξη ορίζει ρητά ότι δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου ως αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος. Επιπλέον, δεν αναφέρει ρητά ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα πρέπει να χορηγείται εγγράφως.

 

Επομένως, η χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην προσωπική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου (σχετικά έγγραφα 31637/2010 και 3640/2007 του Υπ. Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης).

 

Όσον αφορά την απόδειξη πληρωμής, αρκεί και το αποδεικτικό της Τράπεζας, από το οποίο πρέπει να φαίνεται ξεκάθαρα ότι το ποσό καταβάλλεται σε συγκεκριμένο υπάλληλο της επιχείρησης, να αναγράφεται η ακριβής αιτιολογία και η ημερομηνία κατάθεσης.

bottom of page