top of page
Αγαθά επένδυσης και ΦΠΑ - Εννιαετής μίσθωση ακινήτου

Κατασκευές σε ακίνητο τρίτου : πότε θεωρούνται επενδυτικά αγαθά

 

Σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ.4, περ. α, Ν.2859/2000 :

 

Τα κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές που κατασκευάζονται από την υποκείμενη στο φόρο επιχείρηση σε ακίνητο που δεν ανήκει κατά κυριότητα σε αυτήν, αλλά έχει, βάσει οποιασδήποτε έννομης σχέσης, τη χρήση του ακινήτου αυτού, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα χρόνων, θεωρούνται ως αγαθά επένδυσης.

 

Κατασκευές σε ακίνητο με σύμβαση μίσθωσης διάρκειας μικρότερης των εννέα χρόνων με όρο σιωπηρής ανανέωσης , δεν θεωρούνται αγαθά επένδυσης. Σε περίπτωση που κατά την ανανέωση της αυτής σύμβασης με έγγραφο τύπο, η συνολική διάρκεια μίσθωσης φτάνει ή ξεπερνάει τα εννέα χρόνια, τότε μπορεί να εκπεστεί ολόκληρος ο ΦΠΑ των δαπανών κατασκευής.

 

Διακανονισμός ΦΠΑ δαπανών κατασκευής

 

Ειδικά για τα εν λόγω αγαθά επένδυσης, η επιχείρηση εκπίπτει όλο το ποσό του ΦΠΑ κατά την κατασκευή. Η έκπτωση του φόρου που ενεργείται κατά τον τρόπο αυτό, υπόκειται σε πενταετή διακανονισμό με αφετηρία το έτος χρησιμοποίησης τους.

 

Ο διακανονισμός ενεργείται κάθε έτος για το ένα πέμπτο (1/5) του φόρου που επιβάρυνε το επενδυτικό αγαθό.

 

Λήξη χρήσης ακινήτου

 

Αν κατά τη διάρκεια του πενταετούς διακανονισμού λήξει η χρήση του ακινήτου, στο οποίο κατασκευάστηκαν τα ανωτέρω κτίσματα ή άλλου είδους κατασκευές, ενεργείται εφάπαξ διακανονισμός.

 

Δαπάνες επισκευής και συντήρησης

 

Στην αξία των αγαθών επένδυσης δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες επισκευής και συντήρησης.

 

ΦΠΑ διακανονισμού κάτω από 30€

 

Η διαφορά που προκύπτει κατά τον ετήσιο διακανονισμό, δεν καταβάλλεται ούτε εκπίπτεται εφόσον δεν υπερβαίνει τα 30€.

bottom of page