top of page
ΦΩΤΟ.jpg

Επιστρεπτέα Προκαταβολή

H προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο των τριών πρώτων κύκλων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021.  Η συγκεκριμένη κρατική ενίσχυση έχει δοθεί με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της πανδημίας. Ενημερωτικά, οι πρώτοι δύο κύκλοι της Επιστρεπτέας Προκαταβολής είχαν προθεσμία μέχρι και τις 30 Νοεμβρίου 2020, ενώ η προθεσμία του τρίτου κύκλου έληγε στις 30 Ιανουαρίου 2021.

Η επιχείρηση, εφόσον λαμβάνει ενίσχυση βάσει του Προσωρινού Πλαισίου, οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α)Μία υπεύθυνη δήλωση του λογιστή της επιχείρησης που να βεβαιώνει ότι η επιχείρηση στις 31/12/2019, είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του εγγεγραμμένου της κεφαλαίου λόγω συσσωρευμένων ζημιών, είτε δεν είχε απωλέσει πάνω από το ήμισυ του κεφαλαίου της όπως εμφανίζεται στους λογαριασμούς της εταιρείας λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Το παραπάνω δεν αφορά τις ανεξάρτητες ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Επιπλέον, αν πρόκειται για μεγάλη επιχείρηση, να βεβαιώνει ότι τα τελευταία δύο έτη, ο δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια της επιχείρησης ήταν υψηλότερος του 7,5 και ο δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων της επιχείρησης ήταν κάτω του 1,0.  

β)Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης, περί μη υποβολής αίτησης για πτώχευση, περί μη θέσης σε αναγκαστική διαχείριση και περί μη υποβολής αίτησης για θέση σε αναγκαστική διαχείριση.

Επίσης, υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις για την ένταξη στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσης οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται ρητά :

1)Η επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τον αριθμό των εργαζομένων της που απασχολούσε κατά την 31η Μαρτίου 2020, μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2020. Αυτό διαπιστώνεται βάσει του ελέγχου μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, έλεγχος ο οποίος στηρίζεται στο μέσο όρο του αριθμού των εργαζομένων κατά το διάστημα αυτό.

2)Οι δικαιούχοι έχουν την υποχρέωση για υποβολή κάθε στοιχείου, εγγράφου ή άλλης πληροφορίας αρμοδίως, ειδικά όσον αφορά τον έλεγχο ολοκλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης. Επίσης, ο λήπτης της ενίσχυσης έχει την υποχρέωση να παρουσιάζει κάθε στοιχείο, έγγραφο ή πληροφορία, ώστε να εξασφαλιστεί η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος ενίσχυσης στα αρμόδια όργανα.

3)Σε περίπτωση που, κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από την αρμόδια αρχή, προκύψει υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται άμεσα η επιστροφή του συνόλου της ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

4)Όλα τα δικαιολογητικά και τα παραστατικά θα πρέπει να τηρούνται σε ειδικό χώρο μέσα στην επιχείρηση για 10 χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης ώστε να μπορούν να δοθούν στα αρμόδια όργανα του Δημοσίου εφόσον ζητηθούν. Τα συγκεκριμένα θα πρέπει να τηρούνται είτε σε πρωτότυπη μορφή ή σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. Αποδεκτά είναι και τα έγγραφα που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Analog Group

Tax Department

bottom of page