Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος...

Νέα μέτρα  ανακοίνωσε  ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας  στην Ελλάδα.

Συγκεκριμένα για την προκαταβολή φόρου δήλωσε:

  • μηδενίζεται  η προκαταβολή φόρου  για τις επιχειρήσεις που ο τζίρος τους το Α' εξάμηνο του  2020 ήταν μικρότερος κατά 35% σε σχέση με το Α' εξάμηνο του 2019 ενώ  η μείωση για τις λοιπές επιχειρήσεις θα κυμαίνεται από 30% έως 70%...

Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται.

Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης...

Δημοσιεύθηκε η απόφαση Αριθμ. 22043 /Δ1.7451 /11-6-2020 με την οποία προστίθεται ειδικό έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων - Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπουργού οικονομικών με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις  για την απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούνιο 2020.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων «πίστωσε» την έκπτωση 25% στον ΦΠΑ που δικαιούνται οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι  επαγγελματίες,  που πλήρωσαν  εμπρόθεσμα το σχετικό  φόρο.

Οι επιχειρήσεις -εργοδότες καταβάλλουν στους εργαζομένους το σύνολο του επιδόματος εορτών Πάσχα, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποδίδουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς.

1 / 7

Please reload

© 2020 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon