ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Είσοδος πελατών
Υποβολή ερώτησης
Εγγραφή στο Newsletter

Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, επέρχονται αρκετές τροποποιήσεις όπως :

Τη δυνατότητα συμπλήρωσης υπεύθυνων δηλώσεων κι εξουσιοδοτήσεων χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά - και από κινητό τηλέφωνο - μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης gov.gr, έθεσε ως κύριο στόχο των επόμενων μηνών ο υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο της εναρμόνισής της με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δημιουργεί, με την Πράξη Διοικητή Αριθ. 2682/03.06.2019, Κεντρικό Γραφείο Ισολογισμών, έργο του οποίου θα είναι η συλλογή και παροχή εξειδικευμένης στατιστικής πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία των εταιριών του μη χρηματοπιστωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το ν.4517/18 και την απόφαση 67343 ΕΞ 2019/20.06.2019, ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με το κεντρικό μητρώο πραγματικών δικαιούχων.

Με αριθμό Ν.4635/2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 167 ο νόμος με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" που περιλαμβάνει τις  νέες  διατάξεις.

Με αριθμό Ν.4635/2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 167 ο νόμος με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις για ασφαλιστικά και εργασιακά θέματα.

Με αριθμό Ν.4635/2019 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α' 167 ο νόμος με τίτλο "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, διατάξεις για το ΜΗ.Τ.Ε

1 / 18

Please reload

© 2017 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon