ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Είσοδος πελατών
Υποβολή ερώτησης
Εγγραφή στο Newsletter

Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα.

Κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, προκειμένου να ακολουθήσουν οι εξουσιοδοτικές αποφάσεις και να τεθούν από το 2020 σε ισχύ οι διατάξεις του.

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 έδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

Στόχος των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας είναι η ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με διεθνή αναγνώριση και υψηλό βαθμό ανταγωνιστικότητας. Οι επιχειρήσεις των ΣΣΚ μπορούν να χρησιμοποιούν καινοτόμες τεχνολογίες, καινοτόμες παραγωγικές διαδικασίες (process level), διοικητική/οργανωτική καινοτομία (system level), κ.α.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στις 9 Νοεμβρίου σε μια γενική προσέγγιση ως προς την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για μικρές επιχειρήσεις.

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ανταποκρίθηκε στο αίτημα των επιχειρήσεων και φοροτεχνικών γραφείων, και  δίνει παράταση ως τις 15 Ιανουαρίου 2020 για την υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από νομικά πρόσωπα του μη χρηματοπιστωτικού τομέα.

Για «ελεύθερη επιλογή εισφορών, ανάλογα με την επιθυμία και τον σχεδιασμό του κάθε ασφαλισμένου» έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας για τις αλλαγές που έρχονται από το 2020 για 1,5 εκατ. ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους.

1 / 19

Please reload

© 2019 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon