ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Είσοδος πελατών
Υποβολή ερώτησης
Εγγραφή στο Newsletter

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 4670/2020, από 1.6.2020 και μετά, μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στις κρατήσεις υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Λ.Ε.Κ.Π. (πρώην Ο.Ε.Κ.).

Με την Α.1025/2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,  οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που υπέβαλαν μηνιαίες βεβαιώσεις με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1099/2019 Απόφαση, δεν υποβάλλουν ετήσια βεβαίωση αποδοχών.

Στη νέα πάγια ρύθμιση οι οφειλέτες έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την εφορία σε 24 ή 48 δόσεις, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση έως την 1η Νοεμβρίου 2019.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία ορίζεται εκ νέου η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του Κεντρικού Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στις 3/3/2020 καθώς επίσης και η λήξη της προθεσμίας συμπλήρωσης των απαραίτητων στοιχείων που ορίζεται στις 1/5/2020.

Η υποβολή περιοδικών δηλώσεων είναι υποχρεωτική. Σύμφωνα με το άρθρο του κώδικα δεοντολογίας υπ’ αριθμόν 6 του Ν. 57088/24-12-2013, ο Λογιστής-Φοροτεχνικός οφείλει να παρέχει τις επαγγελματικές του υπηρεσίες εφαρμόζοντας την ισχύουσα  νομοθεσία.

Με την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και την υποχρεωτική τήρηση τους από τον Απρίλιο του 2020, ξεκινάει και η ηλεκτρονική τιμολόγηση με προαιρετικό χαρακτήρα σε πρώτη φάση και με στόχο να γίνει υποχρεωτική για όλους σταδιακά.

Σημαντικές αυξήσεις στις συντάξεις  αναμένεται να λάβουν όσοι έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλιση και μισθό πάνω από τα 1.500 ευρώ. Παράλληλα παύει να ισχύει η σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα και αντικαθίσταται με ασφαλιστικές κλάσεις με κατώτερο όριο τα 210 ευρώ τον μήνα.

1 / 20

Please reload

© 2020 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon