ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Είσοδος πελατών
Υποβολή ερώτησης
Εγγραφή στο Newsletter

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (Οδηγία 2008/9/ΕΚ) κάθε επιχείρηση που υπάγεται στο ΦΠΑ στην Ελλάδα έχει δικαίωμα επιστροφής ΦΠΑ από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και καταβλήθηκαν σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Έως 31/10/2020  παρατείνεται η προθεσμία διεξαγωγής των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή. 

Άνοιξε η εφαρμογή υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του έτους 2020.

Οι υπόχρεοι έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την δήλωση τους έως την 30η Νοεμβρίου 2020 ηλεκτρονικά μέσα από την εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής www.pothen.gr 

Με την ΥΑ 26676/790/1.7.2020 (ΦΕΚ 2879, τεύχος Β΄ της 16.7.20) καθορίζονται τα ανώτατα όρια υπερωριών για τις Βιομηχανικές και Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις για το Β΄ ημερολογιακό εξάμηνο του 2020.

Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία για την παράταση των φορολογικών δηλώσεων έως τις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεζυρόπουλος στην επιτροπή της Βουλής και το σχόλιο του κ. Κόλλια.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 4670/2020, από 1.6.2020 και μετά, μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες οι ασφαλιστικές εισφορές που αφορούν στις κρατήσεις υπέρ Ο.Α.Ε.Δ. και Ε.Λ.Ε.Κ.Π. (πρώην Ο.Ε.Κ.).

Με την Α.1025/2020 Απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ,  οι υπόχρεοι υποβολής προσωρινής δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που υπέβαλαν μηνιαίες βεβαιώσεις με αναλυτικές εγγραφές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Α.1099/2019 Απόφαση, δεν υποβάλλουν ετήσια βεβαίωση αποδοχών.

1 / 21

Please reload

© 2020 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon