ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

Είσοδος πελατών
Υποβολή ερώτησης
Εγγραφή στο Newsletter

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο θα πρέπει να αποσυρθούν  έως την 31η Μαΐου οι ταμειακές μηχανές που έχουν λάβει άδειες καταλληλότητας με βάσει τις ΠΟΛ. 1234/2002 και 1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης online με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την αποστολή δεδομένων.

Παράταση στην υποβολή των ετήσιων  χρηματοοικονομικών καταστάσεων  των νομικών προσώπων του μη χρηματοπιστωτικού τομέα  στην Τράπεζα της Ελλάδας μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2020,όπως ανακοίνωσε.

Με Δελτίο Τύπου στις 12 Δεκεμβρίου του 2019,  το Υπουργείο Οικονομικών έρχεται να δώσει διευκρινίσεις όσο αφορά την διάταξη με την οποία αλλάζει ο τρόπος φορολόγησης των παροχών σε είδος, με τη μορφή του εταιρικού οχήματος (αρ. 4 του Ν. 4646/2019).

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, η παράγραφος 5 του άρθρου 3 της απόφασης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ.1274/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα.

Κατατέθηκε από την κυβέρνηση στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει σχέδιο για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, προκειμένου να ακολουθήσουν οι εξουσιοδοτικές αποφάσεις και να τεθούν από το 2020 σε ισχύ οι διατάξεις του.

Διευκρινιστικές οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση ή μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών των αμειβόμενων με τίτλο κτήσης πριν την 1-2-2019 έδωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

1 / 20

Please reload

© 2019 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon