top of page
φ1ψ.jpg
Μείωση Του Συντελεστή Φορολόγησης Μερισμάτων και παρακράτησης Φόρου Στο 10% Με
τροπολογία

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις.

Συγκεκριμένα  Τροποποιούνται  τα  άρθρα  40 και 64 του Ν. 4172/2013

1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).».

2. Η περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),».

3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.
 

Analog group

Tax Department

 

bottom of page