Παρατείνεται η προθεσμία διεξαγωγής Γενικών Συνελεύσεων

Έως 31/10/2020  παρατείνεται η προθεσμία διεξαγωγής των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή. 

Μεταξύ άλλων η παρ. 3 του αρ. 43 του εν λόγω νομοσχεδίου αναφέρει:

 

3. Για το έτος 2020 η προθεσμία διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης της παρ. 1 του άρθρου 119 του ν. 4548/2018 (Α' 104) μετατίθεται έως τις 31 Οκτωβρίου 2020.

 

Analog Group

Tax Department