top of page
capital controls.jpg


ΠΛΗΡΗΣ ΑΡΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS

Την πλήρη άρση των περιορισμών των capital controls στις τραπεζικές συναλλαγές από 01/09/2019 θεσπίζει το άρθρο άρθρο 86 του Ν.4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων (ΦΕΚ Α 137/29.08.2019).

Με το συγκεκριμένο άρθρο καταργούνται:

  • Το άρθρο πρώτο της από 18/07/2015 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου “Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων (ΦΕΚ Α 84).

  • Οι υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της ως άνω από 18/07/2015 πράξης Νομοθετικού περιεχομένου και

  • Οι κανονιστικές πράξεις της επιτροπής έγκρισης τραπεζικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η αποκατάσταση της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων θα συμβάλλει σημαντικά στην προώθηση της ανάπτυξης, στην προσέλκυση επενδύσεων και στην αύξηση των θέσεων εργασίας, καθώς και στην περαιτέρω αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Επιπρόσθετα, με την παρ. 3 του άρθρου διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις περί ποινικής ευθύνης για παραβάσεις που έλαβαν χώρα κατά το χρόνο ισχύος της βραχείας τραπεζικής αργίας και των μέτρων περιορισμού.

Analog Group

Tax Department

bottom of page