top of page

Ίδρυση κοινοπραξίας και η λειτουργία της


Η κοινοπραξία αποτελεί σύμπραξη περισσοτέρων προσώπων (φυσικών και νομικών) προς επιδίωξη κοινού σκοπού. Η κοινοπραξία θα είναι αστική, αν δηλαδή δεν ασκεί εμπορική δραστηριότητα, οπότε δεν έχει νομική προσωπικότητα και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα. Αν ο σκοπός της είναι εμπορικός, τότε η κοινοπραξία εμπίπτει στο πεδίο του εμπορικού νόμου.

Οι σχέσεις που διαμορφώνονται πρέπει να αποτυπωθούν σε συμφωνία των συνεργαζόμενων προσώπων και με αυτόν τον τρόπο θα ρυθμίζονται οι σχέσεις τους με τους τρίτους αλλά και μεταξύ τους. Αναλόγως της διαμόρφωσης της συμφωνίας και του εταιρικού τύπου που επιλέγουν τα μέρη για τη συνεργασία τους επέρχονται και διαφορετικές συνέπειες και αποτελέσματα ως προς τις υποχρεώσεις της κοινοπραξίας και των συνεργαζόμενων προσώπων.

Οι λόγοι που οδηγούν τα μέρη στη σύσταση κοινοπραξίας είναι κυρίως ο καταμερισμός εργασίας και η καλύτερη διαχείριση του επιχειρηματικού κινδύνου, ιδίως όταν πρόκειται για μεγάλα έργα τα οποία ξεπερνούν, σε μέγεθος ή εξειδίκευση τις δυνατότητες του κάθε μέλους χωριστά, ενώ επιτυγχάνονται ευνοϊκότεροι συμβατικοί όροι και ισχυρότερη διαπραγματευτική θέση για τα μέλη. Η ίδρυση κοινοπραξίας οδηγεί σε ευχερέστερη αντιμετώπιση του ανταγωνισμού και διευκολύνει τη διείσδυση σε μία νέες γεωγραφικές αγορές, αποτελεί επομένως μέθοδος υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων.

Συστήνεται με ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο και κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ πριν την έκδοση ΑΦΜ, καταχωρείται υποχρεωτικά στο ΓΕΜΗ και εφαρμόζονται ως προς αυτή αναλόγως οι διατάξεις για την ομόρρυθμη εταιρεία. Κατά τη σύσταση δεν είναι υποχρεωτική η εισφορά κεφαλαίου, ενώ αποφεύγονται έξοδα συνδεδεμένα με άλλες μορφές εταιρειών, όπως τα έξοδα δημοσίευσης καταστατικού.

Η κοινοπραξία όπως αναγνωρίζεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ, πρέπει να αποβλέπει στη διενέργεια συγκεκριμένης πράξης. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να δημιουργηθεί κοινοπραξία, η οποία να αναφέρει στην έγγραφη συμφωνία (που κατατίθεται στην αρμόδια ΔΟΥ), ότι ο σκοπός της είναι εμπορικές πράξεις ή κατασκευές έργων, γενικά και αόριστα. Συνεπώς, κοινοπραξία με γενικό σκοπό σύστασης την ανάληψη π.χ. δημοσίων έργων, δεν είναι εφικτό να δημιουργηθεί.

Analog group

Tax Department

Comentarios


bottom of page