top of page

Αναμόρφωση του δικαίου των ανώνυμων εταιρειών Ν. 4548/2018 (ΦΕΚ Α’ 104/13.6.2018)


Για το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1/1/2019 ,το οποίο αναθεωρεί τον Ν.2190/1920 περί Ανωνύμων Εταιρειών, ακολουθούν οι κυριότερες τροποποιήσεις του:

•Καταργείται η έκδοση ανωνύμων μετοχών, ενώ οι ήδη εκδοθείσες ονομαστικοποιούνται υποχρεωτικά μέχρι την 1.1.2020 .

•Απαιτείται ελάχιστο κεφάλαιο τα 25.000€ από 24.000€ που είναι σήμερα ενώ μειώνεται το ονομαστικό ποσό της κάθε μετοχής από 0,30€ σε 0,04€ ανά μετοχή.

•Επιτρέπεται η αυτούσια (σε είδος) διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους.

•Πλέον το ΔΣ μπορεί να είναι μονομελές ανεξαρτήτων μεγέθους.

•Τα πραγματικά κέρδη μπορούν να διανεμηθούν από την ανώνυμη εταιρεία.

•Επιτρέπεται η αυτούσια (σε είδος) διανομή του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους.

•Αυστηροποιούνται οι ποινικές κυρώσεις για τα μέλη του Δ.Σ. Ανώνυμης ε