top of page

Αποζημίωση Εκτός Έδρας


Ο μισθωτός θεωρείται ότι βρίσκεται «εκτός έδρας» όταν αποστέλλεται σε νέο τόπο προς παροχή της εργασίας του σ’ αυτόν.

Για να υπάρχει αξίωση του μισθωτού προς λήψη της αποζημίωσης εκτός έδρας θα πρέπει να υπάρχει μετακίνηση του μισθωτού έκτος του τόπου της επαγγελματικής εγκατάστασης του εργοδότη και να υπάρχει διανυκτέρευση.

Ο μισθωτός που βρίσκεται εκτός έδρας, εφόσον απασχοληθεί πέρα του συμβατικού του ωραρίου και μέχρι του νο­μίμου, δικαιούται να λάβει αποδοχές για τις ώρες υπερεργασίας και υπερωρίας , εφόσον απασχοληθεί, ή αν απασχοληθεί τη νύκτα ή Κυριακή, δικαιούται την προσαύξηση νυκτερινής ή Κυριακής εργασίας κλπ.

Τα διευθυντικά στελέχη των μεγάλων επιχειρή­σεων, λόγω των υψηλών αποδοχών που κατά τεκμήριο λαμ­βάνουν, δεν δικαιούνται αποζημίωση για παροχή εργασίας εκτός έδρας.

Η αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση υπολογίζεται ως εξής:

  1. Χωρίς χορήγηση τροφής και κατοικίας:

Ημερομίσθιος: 1 νόμιμο ημερομίσθιο

  1. Xορήγηση τροφής

1 / 2 της αποζημίωσης που αναφέρεται στην περίπτωση α

  1. Xορήγηση κατοικίας

4 / 5 της αποζημίωσης που αναφέρεται στην περίπτωση α

  1. Xορήγηση τροφής και κατοικίας

1 / 4 της αποζημίωσης που αναφέρεται στην περίπτωση α

Αναφορικά με την φορολόγηση της εκτός έδρας αποζημίωσης σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρο 14 του Ν. 4172/2013 , προβλέπεται ότι από τον υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία, εξαιρούνται:

  • η αποζημίωση εξόδων διαμονής και σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο αποκλειστικά για σκοπούς της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εργοδότη

  • η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται από τον εργοδότη για υπηρεσιακούς λόγους, εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.

Πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης ή προτού ενεργήσετε σχετικά με οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να επηρεάσει τα οικονομικά σας ή την επιχείρησή σας, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν από τους εξειδικευμένους επαγγελματίες σύμβουλους μας. Ουδεμία νομική οντότητα στο Δίκτυο της Analog Group θα θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε ζημιά που υπέστη οποιοδήποτε πρόσωπο που βασίσθηκε σ’ αυτή την έκδοση.


Analog group

Tax Department

Comments


bottom of page