top of page

ΓΕΜΗ - Χορήγηση δεδομένων στις τράπεζες


Τρίτη 30 Νοεμβρίου 2021


Με τη νέα απόφαση 124876/2021 καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης δεδομένων που έχουν ήδη κατατεθεί και καταχωριστεί στο Γ.Ε.ΜΗ., στα Ιδρύματα της παρ. 4 του άρθρου 91 του ν. 4635/2019, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών και των μέσων επαλήθευσης στοιχείων που εφαρμόζονται ως προς τον πελάτη από τα υπόχρεα πιστωτικά Ιδρύματα και από τους υπόχρεους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, καθώς και ο καθορισμός του κόστους χρήσης της υπηρεσίας χορήγησης δεδομένων και της πολιτικής ορθής χρήσης των δεδομένων που θα διατίθενται.


Αναλυτικά η απόφαση ορίζει τα κατωτέρω:


Άρθρο 1

Δεδομένα που διατίθενται από το Γ.Ε.ΜΗ.


Τα δεδομένα των νομικών προσώπων, που δύνανται να διατεθούν από το Πληροφοριακό Σύστημα του Γ.Ε.ΜΗ. σε οποιοδήποτε Ίδρυμα από τα αναφερόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 91 του ν. 4635/2019 (εφεξής

«Ίδρυμα»), που υποβάλλει σχετικό αίτημα, είναι τα εξής:


Α. Βασικά Στοιχεία του νομικού προσώπου

1. Επωνυμία και Διακριτικός τίτλος (και την ξενόγλωσση, εφόσ