top of page

Διευθέτηση χρόνου εργασίας


21.03.2022


Οι ρυθμίσεις υπό προϋποθέσεις της διευθέτησης του χρόνου εργασίας βασίζεται στη λογική του μέσου όρου της επιτρεπτής εβδομαδιαίας εργασίας χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος των αποδοχών που αντιστοιχούν στην πλήρη απασχόληση.


Η διευθέτηση του χρόνου εργασίας ως σύστημα οργάνωσης του χρόνου των εργαζομένων των επιχειρήσεων ρυθμίζεται από το άρθρο 41 του Ν, 1892/1990 όπως ισχύει.


Η διάταξη αυτή ορίζει σύστημα διευθέτησης του χρόνου εργασίας με περίοδο αναφοράς τους έξι μήνες ανά ένα ημερολογιακό έτος έχοντας ως βάση τη συμφωνία του εργοδότη και των εκπροσώπων των εργαζομένων ή με συμφωνία του εργοδότη και του συμβουλίου των εργαζομένων , ή με συμφωνία του εργοδότη και της ένωσης προσώπων.


Η ένωση προσώπων μπορεί να συσταθεί από το 25% τουλάχιστον των εργαζομένων στην επιχείρηση που απασχολεί πάνω από είκοσι (20) εργαζόμενους και 15% εφόσον ο συνολικός αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση είναι κατ΄ ανώτατο αριθμό 20 εργαζόμενοι.


Οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και οι πάνω συμφωνίες κατατίθενται στην αρμόδια Επιθεώρηση εργασίας σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1876/1990.


Με τη νέα ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα για εφαρμογή του συστήματος διευθέτησης του χρόνου εργασίας (σε 6μηνη ή 12μηνη περίοδο αναφοράς), κατόπιν αιτήματος του εργαζόμενου προς τον εργοδότη και μετά από έγγραφη συμφωνία των μερών. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο στην περίπτωση κατά την οποία δεν υφίσταται συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση ή όταν δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και της συνδικαλιστικής οργάνωσης .


Στην περίπτωση διευθέτησης του χρόνου εργασίας μετά από αίτημα του εργαζόμενου θα πρέπει να τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις :

  • Υποβολή ενυπόγραφης αίτησης του εργαζόμενου (σε έγγραφη μορφή) εφόσον επιθυμεί να εφαρμοστεί το εν λόγο σύστημα. Η αίτηση θα πρέπει να υπάρχει και να τηρείται στην επιχείρηση.

  • Ρητός όρος στην ατομική σύμβαση εργασίας περί συμφωνίας του εργαζόμενου που αιτήθηκε την διευθέτηση του χρόνου εργασίας του εργοδότη και τροποποίηση της ατομικής σύμβασης στο μέρος που αφορά στην διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης, καθώς και κοινοποίηση στον εργαζόμενο του εφαρμοζόμενου συστήματος διευθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 156/94.

  • Υποχρέωση του εργοδότη σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να υποβάλλει στο Π.Σ. ΕΡΓΑΣΗ το Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου το οποίο θα συνοδεύεται από συνημμένο πρόγραμμα στο οποίο θα αποτυπώνεται το εφαρμοζόμενο σύστημα διευθέτησης και σχετική περίοδος αναφοράς.

Σε κάθε περίπτωση η αίτηση του εργαζόμενου , η ατομική σύμβαση εργασίας του καθώς και το έντυπο Ε4-Συμπληρωματικός ωραρίου θα πρέπει να τηρούνται στην επιχείρηση από τον εργοδότη και αν είναι στην διάθεση των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων σε ενδεχόμενο έλεγχο.


Με την νέα ρύθμιση διατηρούνται δύο συστήματα διευθέτησης του χρόνου εργασίας και στην περίπτωση συμφωνίας κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ως εξής :

Σε επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συμβατικό ωράριο εργασίας έως 40 ώρες την εβδομάδα επιτρέπεται για μία χρονική περίοδο αυξημένης απασχόλησης ο εργαζόμενος να απασχολείται δύο ώρες την ημέρα επιπλέον των οκτώ ωρών υπό την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαράντα ωρών εργασίας την εβδομάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας άλλης χρονικής περιόδου (περίοδος μειωμένης απασχόλησης ). Αντί αυτής της μείωσης των ωρών εργασίας μπορεί να χορηγείται στον εργαζόμενο ανάλογη ημερήσια ανάπαυση ή συνδυασμός μειωμένων ωρών και ημερών ανάπαυσης . Το χρονικό διάστημα των περιόδων αυξημένης και μειωμένης απασχόλησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από έξι μήνες ανά ημερολογιακό έτος,