top of page

Ημ/νίες σύγκλησης Γ.Σ και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικ/κών καταστάσεων 2020.


06.09.2021

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του νόμου 4825/2021, παρατείνεται για το έτος 2021 κατά πενήντα (50) ημερολογιακές ημέρες η προθεσμία διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης ανωνύμων εταιρειών, ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.