top of page

Κεφαλοποίηση Αφορολόγητου Αποθεματικού


Βάσει του Ν. 4512/2018 άρθρο 353 παρ.1, προστίθενται στις διατάξεις του Ν.4172/2013 στο άρθρο 71 τα επιπρόσθετα άρθρα 71Α ,71Β και 71Γ.

Με το άρθρο 71Γ δίνεται η δυνατότητα στις εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και της Ε.Π.Ε να κεφαλαιοποιήσουν το αφορολόγητο αποθεματικό που έχει σχηματιστεί με οποιοδήποτε αναπτυξιακό νόμο εκτός από τον Ν.942/1949 άρθρο 18. , με την προϋπόθεση ότι κατά τη διαχειριστική χρήση στην οποία συντελείται η κεφαλαιοποίηση θα αυξηθεί το μετοχικό ή εταιρικό τους κεφάλαιο κατά το ίδιο ποσό σε μετρητά από τους παλαιούς ή νέους μετόχους ή εταίρους.

Εφόσον η εν λόγω κεφαλαιοποίηση γίνει έως και 31/12/2019 ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 10% ενώ για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 01/01/2020 έως και 31/12/2020 ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 20%.

Με την καταβολή του φόρου που οφείλεται ,εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος της εταιρείας, των μετόχων ή εταίρων της για τα αποθεματικά που κεφαλαιοποιήθηκαν .

Στην περίπτωση κατά την οποία πριν από την πάροδο δέκα ετών από την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών διαλυθεί η εταιρεία ή μειωθεί το εταιρικό της κεφάλαιο με σκοπό την επιστροφή των αποθεματικών στους εταίρους, τα κεφαλαιοποιηθέντα αποθεματικά προστίθενται στα κέρδη της εταιρείας που πραγματοποιεί στο χρόνο της διάλυσης ή μείωσης του κεφαλαίου και φορολογούνται με τις διατάξεις φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν κατά τον χρόνο διάλυσης