ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ COVID-19 ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΕΣ 2020