Μείωση ενοικίων Ιουνιου, αλλαγμένη φορολογία πλοίων, ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές διατάξεις.