top of page

Μείωση Του Συντελεστή Φορολόγησης Μερισμάτων και παρακράτησης Φόρου στο 10% με τροπολογία​


Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 μειώνεται ο φόρος που επιβάλλεται στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και αντίστοιχα ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στο εισόδημα από μερίσματα που αποκτούν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και οι νομικές οντότητες, από 15% σε 10% για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα, προκειμένου να μειωθεί η φορολογική επιβάρυνση των εν λόγω εισοδημάτων, ως κίνητρο για τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα Τροποποιούνται τα άρθρα 40 και 64 του Ν. 4172/2013 1. Η παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4172/2013 (Α' 167) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).». 2. Η περίπτ. α) της παρ. 1 του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),». 3. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά.

Analog group

Tax Department

bottom of page