top of page

Μικρή αναβολή στην καθολική εφαρμογή του myDΑΤΑ - Παράταση για την απόσυρση των παλαιών ταμειακών.


Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 Μικρή αναβολή παίρνει η πλήρης μετάβαση της αγοράς στην ψηφιακή εποχή και στην καθολική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, καθώς δύο ημέρες πριν από την ολοκληρωτική, από 1 Νοεμβρίου, υιοθέτηση της υποχρεωτικής για όλους ηλεκτρονικής έκδοσης και διαβίβασης τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας myDATA στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δόθηκε δίμηνη παράταση έως το τέλος του τρέχοντος έτους για την απόσυρση των παλαιάς τεχνολογίας ταμειακών μηχανών.

Συγκεκριμένα, με απόφαση (υπ’ αριθμ. Α.1233/30.10.2021) του υφυπουργού Οικονομικών Απόστολου Βεσυρόπουλου παρατείνεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου ο χρόνος απόσυρσης των μοντέλων ΦΗΜ, που εμφανίζονται ως ενεργοί στο υποσύστημα Τaxis. Η παράταση της συγκεκριμένης προθεσμίας κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ικανοποιηθούν σχετικά αιτήματα τόσο των λογιστών όσο και των υπόχρεων, ούτως ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά την υποχρεωτική διαβίβαση στην πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων myData.

Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να καταστεί τελικά δυνατή η υποχρεωτική σε όλο το φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων ηλεκτρονική έκδοση και διαβίβαση τιμολογίων μέσω της πλατφόρμας myDATA στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου αυτή να έχει στην «οθόνη» της όλες τις κινήσεις των υπόχρεων, καθώς θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να παρακολουθεί τις διαδρομές τιμολογίων και παραστατικών και ταυτόχρονα να τις διασταυρώνει.

Έτσι, μετά τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 ευρώ και τις επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 ευρώ, έρχεται -μετά και τη νέα παράταση- η σειρά όλων ανεξαιρέτως των επιχειρήσεων να αποκτήσουν ηλεκτρονικά βιβλία και να υποβάλλουν - διαβιβάζουν τα τιμολόγια και παραστατικά εσόδων τους στην εν λόγω πλατφόρμα της ΑΑΔΕ από τις αρχές του 2022, αφού στο τέλος του τρέχοντος έτους λήγει τελικά ο χρόνος αντικατάστασης συγκεκριμένων φορολογικών μηχανισμών.

Επισημαίνεται πάντως ότι σε κάθε περίπτωση τα παραστατικά εσόδων που έχουν εκδώσει ή θα εκδώσουν οι επιχειρήσεις μέχρι την ημερομηνία έναρξης υποχρεωτικής διαβίβασης και των τελευταίων στη «λίστα» υπόχρεων, πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως και τις 31 Μαρτίου 2022, ενώ ειδικά για το 2021 η υποχρέωση διαβίβασης αφορά μόνο τα παραστατικά εσόδων και όχι τους λογιστικούς χαρακτηρισμούς εξόδων.

Με βάση το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης στην περίπτωση που είτε είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια είτε είχαν ακαθάριστα έσοδα έως πενήντα χιλιάδες ευρώ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα μπορούν να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης μόνο στην περίπτωση που είχαν εκδώσει έως πενήντα τιμολόγια κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.

Σε κάθε περίπτωση, για τη διαβίβαση των παραστατικών μπορεί να γίνει δωρεάν χρήση ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων, που είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της ΑΑΔΕ, για τους υπόχρεους που:

α) τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους δεν υπερβαίνουν το ύψος των 50.000 ευρώ,

β) εκδίδουν έως και πενήντα τιμολόγια πώλησης ετησίως.

Όσον αφορά το νέο σύστημα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

* Όσοι έχουν ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000 ευρώ και εκδίδουν άνω των 50 τιμολογίων παροχής υπηρεσιών ετησίως οφείλουν να διαβιβάζουν στην ΑΑΔΕ τα εκδιδόμενα παραστατικά μέσω των ειδικών εφαρμογών που διατίθενται στο εμπόριο ή χρησιμοποιούν τα λογιστικά γραφεία.

* Μέσω της εφαρμογής «timologio», ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις μπορούν να διαμορφώσουν το προφίλ τους, να συνθέσουν το πελατολόγιό τους, να οργανώσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που τιμολογούν και να εκδώσουν και να αποθηκεύσουν σε μορφή pdf τα κάθε είδους παραστατικά τους (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.).

* Με την έκδοση των παραστατικών μέσα από το «timologio», η εφαρμογή αποστέλλει ταυτόχρονα και αυτόματα τη σύνοψη κάθε συναλλαγής στο myDATA (έσοδα) του επαγγελματία και στο myDATA της επιχείρησης - πελάτη (έξοδα).

* Αποκλειστικά υπεύθυνος για την αλήθεια και την ακρίβεια των εκδιδόμενων παραστατικών παραμένει ο χρήστης της εφαρμογής.

Η εφαρμογή «timologio» δεν αποστέλλει τα εκδιδόμενα παραστατικά στον λήπτη τους. Η αποστολή τους παραμένει ευθύνη του χρήστη της εφαρμογής.

Προϋπόθεση σύνδεσης online με την ΑΑΔΕ

Μόνο με την ολοκλήρωση του πλάνου απόσυρσης - αναβάθμισης, το σύνολο των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων θα είναι σε θέση να συνδεθεί online με την ΑΑΔΕ, αφού για να επιτευχθεί η διασύνδεση των φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ θα πρέπει οι επιχειρήσεις που διαθέτουν φορολογικούς ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΦΗΜ):

* να αποσύρουν πλήρως παλαιούς φορολογικούς μηχανισμούς που δεν έχουν τη δυνατότητα διασύνδεσης, τακτοποιώντας την εικόνα τους στο Φορολογικό Μητρώο,

* να αναβαθμίσουν τους φορολογικούς μηχανισμούς τους, ώστε να παράγουν αποδείξεις με ενσωματωμένο το QR Code ταυτοποίησης του φορολογικού μηχανισμού και της απόδειξης,

* να διασυνδεθούν, ώστε να διαβιβάζουν τις συναλλαγές τους ανά συναλλαγή (1 προς 1) σε πραγματικό χρόνο στην πλατφόρμα myDATA,

Μόνο με την υλοποίηση των ανωτέρω θα μπορέσει τελικά η αγορά να γυρίσει σελίδα και να περάσει στην ψηφιακή εποχή, αλλά και ο φοροελεγκτικός μηχανισμός να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του για ουσιαστική «παρακολούθηση» των κινήσεων επιχειρήσεων και επαγγελματιών με στόχο τον περιορισμό στη διακίνηση «μαύρου» χρήματος, κατ’ επέκταση και της φοροδιαφυγής.

Χρήσιμες πληροφορίες για τους υπόχρεους

Με βάση εξάλλου τις οδηγίες της ΑΑΔΕ οι υπόχρεοι θα πρέπει να γνωρίζουν και τα εξής:

1) Τα ηλεκτρονικά βιβλία που εμφανίζονται στη πλατφόρμα myDATA είναι δύο και συγκεκριμένα:

α) Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων των οντοτήτων, διενεργείται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

β) Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα της οντότητας σε μηνιαία και ετήσια βάση.

2) Στα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ:

* Διαβιβάζεται και καταχωρείται η σύνοψη των παραστατικών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων.

* Γίνεται χαρακτηρισμός των καταχωρημένων συναλλαγών.

* Καταχωρούνται οι λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Τα ανωτέρω μάλιστα έχουν τυποποιηθεί (Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών), ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις οντότητες και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ.

3) Η οντότητα αναφορικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία της ΑΑΔΕ κατά την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων οφείλει:

α. Να υποβάλλει τις φορολογικές δηλώσεις της με βάση τα δεδομένα που τηρεί στα λογιστικά της αρχεία.

β. Ως προς τα έσοδά της, να διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις και χαρακτηρισμούς όλων των παραστατικών Α1 και Α2 που έχει εκδώσει.

γ. Ως προς τα έξοδά της, να διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις και χαρακτηρισμούς όλων των παραστατικών Β1 και Β2 που έχει λάβει.

δ. Ως προς τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων - εξόδων, υποχρεούται να διαβιβάσει στην πλατφόρμα myDATA τις συνόψεις και χαρακτηρισμούς όλων των παραστατικών Γ για τη διασταύρωση με τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεών της.

Η ΑΑΔΕ, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, αντιπαραβάλλει τα δηλωθέντα ποσά σε αυτές με τα δεδομένα που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Με τη συσχέτιση των λογιστικών αρχείων των οντοτήτων και των ηλεκτρονικών βιβλίων της πλατφόρμας, οι οντότητες θα γνωρίζουν:

* ποια παραστατικά είναι στο Αναλυτικό Βιβλίο και δεν τα έχουν παραλάβει, ούτως ώστε να τα αναζητήσουν,

* ποια παραστατικά έχουν καταχωρήσει στα λογιστικά τους αρχεία και δεν βρίσκονται στο Αναλυτικό Βιβλίο, ούτως ώστε να προχωρήσουν στην οριζόμενη διαδικασία. Επισημαίνεται ότι θα παρέχεται η δυνατότητα στη λήπτρια οντότητα να μην αναγνωρίζει

- αποδέχεται παραστατικό που έχει ενημερώσει το Αναλυτικό Βιβλίο της στο σκέλος των εξόδων. Analog Group Tax Department

Comments


bottom of page