top of page

ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 16.03.202217.03.2022

Νέες αλλαγές φέρνει το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

Άρθρο 40

Νέος υπολογισμός ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων

Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται: α) με τον κύριο φόρο επί του κάθε ακινήτου και την προσαύξηση επί αυτού σύμφωνα με την Ενότητα Ε του άρθρου 4, εάν υποκείμενο του φόρου είναι φυσικό πρόσωπο, και β) με το άθροισμα του κύριου φόρου επί του κάθε ακινήτου και του συμπληρωματικού φόρου επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων επί των ακινήτων του υποκειμένου στον φόρο, εάν υποκείμενο του φόρου είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα.».

Άρθρο 47

Καταβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε δέκα (10) μηνιαίες δόσεις

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α'287) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου ή σε έως δέκα (10) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, καθεμιά από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ευρώ, και από τις οποίες η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, οι δε επόμενες δόσεις μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα.».

Άρθρο 48 παραγραφος 2

Χρόνος υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων

« Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της ακινήτου, ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι και την 31η Μαρτίου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα, πλην της κληρονομικής διαδοχής, για την οποία ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομίας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου.».

Περαιτέρω, στο άρθρο 45 του ιδίου ως άνω νομοσχεδίου, προτείνονται τα ακόλουθα:

«Ειδικά για το έτος 2022, ο φορολογούμενος μπορεί να τροποποιήσει τα στοιχεία των ακινήτων του που περιλαμβάνονται στη δήλωση του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α'312), εμπρόθεσμα μέχρι και την 29η Ιουλίου 2022 και να καταβάλει τον φόρο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όχι μικρότερες των δέκα (10) ευρώ μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023».

Ισχύς των διατάξεων

Η παρ. 2 του άρθρου 48 ισχύει για κάθε μεταβολή από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής.


Analog Group

Tax Dpt

Comentários


bottom of page