Παράταση αιτήσεων τουριστικών και ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού ΟΑΕΔ.