top of page

Παροχή οδηγιών από Α.Α.Δ.Ε. για ομοιόμορφη εφαρμογή -Αποχώρηση από 30/03/2019 του Ηνωμένου Βασίλειου


Tην υπ’ αριθμόν ΔΤΔ Α 1032041 εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την οποία παρέχονται οδηγίες για το πώς θα πρέπει να αντιμετωπισθούν οι τελωνειακές διατυπώσεις εισαγωγής ή εξαγωγής ή διαμετακόμισης, που θα εφαρμόζονται στις συναλλαγές των οικονομικών φορέων που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ27, για την περίπτωση αποχώρησης από 30/3/2019 του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο.

Οι τελωνειακές διατυπώσεις θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από 30/03/2019 ώρα Κεντρικής Ευρώπης 00:00.

Από την ως άνω ημερομηνία το Ηνωμένο Βασίλειο, εφόσον δεν υπάρξει συμφωνία που να δίνει κάποια μεταβατική περίοδο στην έξοδο από την ΕΕ, θα θεωρείται τρίτη χώρα και θα εφαρμόζονται όλες οι τελωνειακές διαδικασίες που αφορούν την εισαγωγή την εξαγωγή και τη διαμετακόμιση των εμπορευμάτων από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι τομείς για τους οποίους παρέχονται οδηγίες αφορούν:

1. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ (EORI)

Οι οικονομικοί φορείς που είχαν συναλλαγές μόνο με το ΗΒ για κοινοτικά εμπορεύματα θα πρέπει να λάβουν αριθμό EORI προκειμένου να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και εξαγωγής.

2. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ορισμένες άδειες οικονομικών φορέων που είχαν εκδοθεί στην Ελλάδα και ίσχυαν στο ΗΒ, θα πρέπει να επαναξιολογηθούν και να αναθεωρηθούν ώστε να μην περιλαμβάνουν το ΗΒ.

3. ΕΙΣΟΔΟΣ / ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η είσοδος των προερχομένων από ΗΒ εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για της χώρες του Βορείου Ατλαντικού.

Θα γίνεται προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο εισόδου και στη συνέχεια κατάθεση διασάφησης με την οποία θα δίνεται ο επιθυμητός προορισμός.

4. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Ο Ενωσιακός χαρακτήρας των εμπορευμάτων που αποστέλλονται από το ΗΒ θα διατηρείται εφόσον αυτά εγκατέλειψαν το ΗΒ πριν την 30/3/2019. Τα εμπορεύματα που αποστέλλονται από το ΗΒ ή από την Ελλάδα μετά την 29/3/2019 θα θεωρούνται ως μη ενωσιακά και θα υποβάλλονται σε τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής.

5. ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Το ΗΒ έκανε αίτηση να ενταχθεί στη Σύμβαση της Κοινής Διαμετακόμισης. Συνεπώς οι διαδικασίες της Ενωσιακής Διαμετακόμισης που ισχύουν σύμφωνα με τη σύμβαση θα εφαρμόζονται και για τις αποστολές από ή προς το ΗΒ.

Το ίδιο ισχύει και για τη Διεθνή Διαμετακόμιση Οδικών Μεταφορών (TIR).

6. ΕΞΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΟΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΕΔΑΦΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Κάθε αποστολή εμπορευμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να γίνεται με τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής - επανεξαγωγής σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα

7. ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ)

Οι άδειες εισαγωγής ή εξαγωγής που απαιτούνται για εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων από τρίτες χώρες, θα απαιτούνται μετά την 30/3/2019 και για τα αντίστοιχα εμπορεύματα που εισάγονται ή εξάγονται από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Οι αιτήσεις για προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που έχουν υποβληθεί από δικαιούχους που είναι εγκατεστημένοι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα ισχύουν μετά την 30/3/2019.

Analog group

Tax Department

Comentarios


bottom of page