top of page

Ταμείο επικουρικής κεφαλαιοποιητικής ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.)


Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022Από 1η Ιανουαρίου 2022 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ).


Στην ασφάλιση του νέου ταμείου επικουρικής ασφάλισης υπάγονται:

Υποχρεωτικά

Όλα τα πρόσωπα (ανεξαρτήτως ηλικίας) που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά απασχόληση από 01.01.2022 ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία υπήρχε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία υποχρέωση υπαγωγής στο κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Προαιρετικά

Μπορούν να ενταχθούν μετά από αίτημά τους στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένοι που έχουν γεννηθεί από 01.01.1987 και μετά. Το αίτημα αυτό μπορεί αν υποβληθεί από 01.01.2023 και μετά.


Εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους από 01.01.2023 κατόπιν αίτημά τους μπορούν να ενταχθούμε :

· Οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί,

· Όσοι ασκούν επάγγελμα που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.).

· Τα πρόσωπα που βάση ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης.


Χρόνος ασφάλισης στο Τ.Ε.Κ.Α. είναι :

· Χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές (από την έναρξη του ταμείου και μετά).

· Ο χρόνος προαιρετικής συνέχισης στην ασφάλιση.

· Ο χρόνος αναγνώρισης της ασφάλισης που θα έχει αναγνωριστεί με τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 64 , Ν. 4826/21.


Από 01.01.2022 ο χρόνος ασφάλισης που θα έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α. και των λοιπών φορέων επικουρικής ασφάλισης συνυπολογίζονται για την θεμελίωση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.


Το ποσό σύνταξης υπολογίζεται διακριτά για το σύνολο του χρόνου που είχε διανυθεί σε κάθε φορέα και για κάθε χρονικό διάστημα.


Κάθε φορέας απονέμει στον δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στον χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν.


Οι πόροι του Τ.Ε.Κ.Α. είναι :

· Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές.

· Οι αποδόσεις από την διαχείριση των περιουσιακών στοιχειών του ταμείου.

· Από λοιπά έσοδα, πόρους, περιουσιακά στοιχεία.

· Πόροι προερχόμενοι από Ε.Ε.

· Επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων.


Οι εισφορές των ασφαλισμένων καταβάλλονται μηνιαίως.


Οι ασφαλιστικές κρατήσεις υπόκεινται σε κρατήσεις υπέρ του αποθεματικού λειτουργίας του Τ.Ε.Κ.Α. και χρησιμοποιούνται ιδίως για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών . Οι κρατήσεις αυτές δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσοστό του 1% επί των καταβαλλόμενων εισφορών το οποίο καθορίζεται ετησίων με υπουργική απόφαση.


Για κάθε εργαζόμενο δημιουργείται ατομικός λογαριασμός τον οποίο απεικονίζονται λογιστικά τουλάχιστον :

· Οι καταβλητέες εισφορές

· Οι καταβληθείσες εισφορές

· Οι οφειλόμενες εισφορές

· Οι αποδόσεις από την επένδυση των καταβληθεισών εισφορών και

· Οι κρατήσεις επί των εισπραττόμενών εισφορών (1% ή όπως θα διαμορφώνονται με υπουργική απόφαση).


Στους ασφαλισμένους που δεν έχουν συμπληρώσει ασφάλιση δεκαπέντε ετών στο Τ.Ε.Κ.Α. επιστρέφεται κατά την συμπλήρωση του γενικού ορίου ηλικίας ποσό ίσο με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές στο ταμείο.


Analog Group

HR Dpt

Comments


bottom of page