Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και απόδοσης ΦΠΑ αγαθών μικρής αξίας από πωλήσεις e-commerce


01.07.2021


Εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η Ε.2133/2021, η οποία έχει σαν θέμα: