top of page
Χαρακτηρισμός μεγέθους οντοτήτων και προσδιορισμός οικονομικών καταστάσεων που πρέπει να συντάσσουν με βάση τα ΕΛΠ

 

Ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία διαχωρίζονται οι οντότητες σχετικά με το μέγεθός τους; Αλλάζουν οι υποχρεώσεις κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων ανάλογα με το μέγεθος;

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4308/2014, όταν μία οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 1 και 3 έως 5 ή το κριτήριο της παραγράφου 2 που ακολουθούν για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρμογής των ρυθμίσεων του νόμου αυτού η αλλαγή κατηγορίας μεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων.

 

1. Πολύ μικρές οντότητες.

 

Πολύ μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

 

α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): 350.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 700.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτομα.

 

Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.  

 

2. Ειδικά οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι ομόρρυθμες εταιρείες, οι ατομικές επιχειρήσεις και κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη, εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ μικρών οντοτήτων με μόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.  

 

Οι ανωτέρω οντότητες δύνανται να καταρτίζουν μόνο Κατάσταση Αποτελεσμάτων εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.

 

3. Μικρές οντότητες.

 

Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές οντότητες και κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

 

α) Σύνολο ενεργητικού: 4.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 8.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτομα.  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των πολύ μικρών και μικρών οντοτήτων, γενικά περιλαμβάνουν:  

 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).  
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).  
γ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).

 

Οι εξαιρέσεις που ισχύουν για τις πολύ μικρές οντότητες, αναφέρονται ανωτέρω.

 

4. Μεσαίες οντότητες.

 

Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ μικρές ή μικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

 

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεσαίων οντοτήτων περιλαμβάνουν:  

 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).  
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).  
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).  
δ) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  

 

5. Μεγάλες οντότητες.

 

Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:  

 

α) Σύνολο ενεργητικού: 20.000.000 ευρώ.  
β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: 40.000.000 ευρώ.  
γ) Μέσος όρος απασχολουμένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτομα.  

 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των μεγάλων οντοτήτων περιλαμβάνουν:  

 

α) Τον Ισολογισμό ή Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης (Πίνακας).  
β) Την Κατάσταση Αποτελεσμάτων (Πίνακας).  
γ) Την Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης (Πίνακας).  
δ) Την Κατάσταση Χρηματοροών (Πίνακας).  
ε) Το Προσάρτημα (Σημειώσεις).  

Χριστίνα Ζώτου
Manager
Saas Consulting Ltd
 

bottom of page