Παράταση ενημερότητας πτυχίου

Mε βάση την Π.Ν.Π 13/04/2020 , οι ενημερότητες πτυχίου, οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η ισχύς των οποίων λήγει από τις 25 Φεβρουαρίου 2020 έως και την 31η Μαΐου 2020, παραμένουν σε ισχύ για τρεις (3) μήνες από τη λήξη τους.

Analog Group

Tax Department

© 2020 by Analog Group

  • Black Facebook Icon
  • Black LinkedIn Icon